Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng đề nghị thi hành án đối với 03 vụ việc; kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 165/KL-CCTL ngày 27/6/2019 của Chi cục Thủy lợi và tố cáo Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tỉnh

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị thi hành án đối với 03 vụ việc: Ông Phạm Đức Chiến (bà Nguyễn Thị Thủy) ở phường Đồng Tâm để bàn giao tài sản cho bà Đỗ Thị Yến (ông Tiến được bà Yến ủy quyền); vụ việc ông Đào Quang Ngà ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch và vụ việc ông Phạm Công Vinh (bà Hoàng Thị Sửu) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 2: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 165/KL-CCTL ngày 27/6/2019 của Chi cục Thủy lợi về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Tùng ở xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường.

Nội dung 3: Tố cáo ông Hoàng Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tỉnh Vĩnh Phúc ký Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 2050, 2051, 2052 ngày 25/10/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh không đúng quy định.

Trả lời:

Nội dung 1: Yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch tập trung giải quyết để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, xong trong quý II/2020.

Nội dung 2: Giao Chi cục Thủy lợi - Sở NN&PTNT đôn đốc tổ chức thực hiện Kết luận theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: Đề nghị ông Nguyễn Mạnh Tiến thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản số 5145/UBND-TD5 ngày 9/7/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: