Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Nội dung 1: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh ...

17/02/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Nội dung 1: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên; Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ Công ty Cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 chiếm đoạt 3.000 m2 đất công để xây dựng công trình gồm khu vui chơi và nhà hàng Phở Lý Quốc Sư; Nội dung 3: Không đồng ý việc thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi 78,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Yên Lạc của ông Nguyễn Văn Kim bà Nguyễn Thị Huệ thường trú ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Nội dung này bà Dư Thị Bắc được ông Nguyễn Văn Kim và bà Nguyễn Thị Huệ ủy quyền).

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 321/UBND-TD3 ngày 15/01/2020.