Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên ...

21/01/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Nội dung 1: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên; Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ Công ty Cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 chiếm đoạt 3.000 m2 đất công để xây dựng công trình gồm khu vui chơi và nhà hàng Phở Lý Quốc Sư; Nội dung 3: Không đồng ý việc thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi 78,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Yên Lạc của ông Nguyễn Văn Kim bà Nguyễn Thị Huệ thường trú ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Nội dung này bà Dư Thị Bắc được ông Nguyễn Văn Kim và bà Nguyễn Thị Huệ ủy quyền).

Trả lời:

Nội dung 1: Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện; Nội dung 2: Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát, làm việc với các đơn vị liên quan, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh giải quyết nội dung đơn tố cáo theo quy định; Nội dung 3: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Lạc, UBND thị trấn Yên Lạc, Công ty Cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 và các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh theo quy định.