Ông Nguyễn Văn Phòng cùng 02 công dân ở thôn Đông Nam, làng Man Để, xã Tam Hồng: Tố cáo hộ ông Nguyễn Văn Hào và hộ ông Nguyễn Văn Tuấn lấn diện tích đất đường giao thông tại thôn Đông Nam

16/08/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc kiểm tra, rà soát, làm việc với công dân để giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của Luật Tố cáo.

Các tin đã đưa ngày: