Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng: Nội dung 1: Đề nghị thực hiện Văn bản số 6604/UBND-TD5 ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh để xác định mốc giới thửa đất số 467 ...

15/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị thực hiện Văn bản số 6604/UBND-TD5 ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh để xác định mốc giới thửa đất số 467, tờ bản đồ số 05 ở thôn Mới, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường cho ông Nguyễn Mạnh Tiến sử dụng.

Nội dung 2: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là bà Đỗ Thị Yến (theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 45/HĐ-TT ngày 16/12/2016 giữa bà Đỗ Thị Yến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc) tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Nội dung 3: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 3108/2017/HĐMB-TAVP ngày 31/8/2017 cho ông Nguyễn Mạnh Tiến (người mua trúng đấu giá) tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch.

Nội dung 4: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản của ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu ở khu Vĩnh Thịnh 5, phường Tích Sơn cho người trúng đấu giá (là ông Nguyễn Mạnh Tiến).

Nội dung 5: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản của ông Nguyễn Văn Tăng ở thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc cho người trúng đấu giá (là ông Nguyễn Mạnh Tiến).

Nội dung 6: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 7: Đề nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng và Kết luận số 1633/KL-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc để xử lý việc ông Nguyễn Văn Mác (vợ là Linh) đã xây dựng công trinh chuồng trại nuôi gia cầm trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng.

Trả lời:

Nội dung: 1,2,3,4,5: UBND tỉnh giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm từng vụ việc theo quy định của pháp luật

Nội dung 6: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật.

Nội dung 7: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc tổ chức thực hiện dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: