Ông Nguyễn Đình Kỳ ở thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ: Đề nghị bồi thường bằng đất cho gia đình tại xứ đồng Hòa Vực, xã Tề Lỗ khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình

25/10/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc căn cứ vào quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để khẩn trương có phương án xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc.