Ông: Trần Thế Tràng, Nguyễn Thái Học, Đặng Văn Vân, Trần Văn Ốc, Nguyễn Văn Thống ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương ...

25/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông: Trần Thế Tràng, Nguyễn Thái Học, Đặng Văn Vân, Trần Văn Ốc, Nguyễn Văn Thống ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương: Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, các nội dung sau: 

- Nội dung 1: Tố cáo UBND xã Yên Phương quản lý, sử dụng tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi diện tích đất nông nghiệp 95% khó chia của nhân dân để lại khi thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án: Đê Trung ương, Sân vận động, Nhà văn hóa sai mục đích, gây thất thoát tiền của nhân dân.

- Nội dung 2: Diện tích đất đình, chùa thôn Dân Trù bị một số hộ dân giáp ranh lấn, chiếm 330 m2 đất (2410m2 – 2080m2 = 330 m2), diện tích đất lấn chiếm đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ.

- Nội dung 3: Tố cáo UBND xã Yên Phương mượn giáo đường họ giáo Dân Trù để lập hồ sơ khống làm nhà văn hóa thôn để thanh toán và nhận tiền quản lý trông nom hàng tháng từ năm 2015 đến 2019, với số tiền: 148.762.000đồng.

- Nội dung 4: Tố cáo ông Trương Vĩnh Tân – Nguyên Chủ nhiệm HTXNN Dân Trù (giai đoạn 2011-2014) cùng UBND xã Yên Phương: Hợp lý hóa, hoàn thiện hồ sơ rút 371,7m2 tấm đan nắp đạy rãnh thoát nước còn thiếu. tương đương với số tiền là 44.000.000 đồng; Nhà nước hỗ trợ tiền dọn mương để phục vụ sản xuất nhưng chỉ nhập một phần vào quỹ HTX còn lại bỏ ngoài sổ sách kế toán.

 - Nội dung 5: Tố cáo ông Nguyễn Xuân Thu – Nguyên Trưởng khu 4 (giai đoạn 2004-2007) chiếm dụng số tiền 5.635.000đ sản phẩm của các hộ xã viên.

- Nội dung 6: Tố cáo Hợp tác xã nông nghiệp Dân Trù bán đất trái thẩm quyền đất đấu thầu nuôi trồng thủy sản thành đất thổ cư tại ao Thường Trực và ao Thanh Cát.

Nội dung 7: Tố cáo ông Trương Vĩnh Lân ở thôn 4 xây dựng nhà trên rãnh thoát nước của thôn, xâm phạm hành lang an toàn giao thông.

Nội dung 8: Tố cáo UBND xã Yên Phương thông báo thu hồi đất trang trại của các hộ gia đình, cá nhân khi chưa có quy hoạch sử dụng đất và quyết định thu hồi đất dẫn đến bỏ hoang không sản xuất, người dân thất nghiệp hơn hai năm không có việc làm.

Trả lời:

- UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Yên Lạc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7137/UBND-TD6 ngày 12/9/2019 và giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật (Yêu cầu các đơn vị có văn bản thông báo lộ trình, thời hạn giải quyết để cho công dân biết).

- UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tổng hợp chung kết quả giải quyết 08 nội dung nêu trên và thông báo cho công dân được biết. Trường hợp công dân có căn cứ cho rằng nội dung nào giải quyết không đúng quy định của pháp luật thì hướng dẫn công dân viết đơn (kèm theo tài liệu, chứng cứ) gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: