Ông Nguyễn Văn Phòng cùng 02 công dân ở thôn Đông Nam, làng Man Để, xã Tam Hồng: Tố cáo hộ ông Nguyễn Văn Hào và hộ ông Nguyễn Văn Tuấn lấn diện tích đất đường giao thông tại thôn Đông Nam

25/10/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Tam Hồng xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Tố cáo.