Ông Trần Đức Tâm, bà Nguyễn Thị Thúy cùng một số công dân thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên: Tố cáo ông Nguyễn Như Phú...

25/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Trần Đức Tâm, bà Nguyễn Thị Thúy cùng một số công dân thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên: Tố cáo ông Nguyễn Như Phú – Nguyên Trưởng thôn Trung Nguyên vi phạm trong việc chi tiêu tài chính của thôn Trung Nguyên do tiền của  nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên giải quyết theo đúng quy định của Luật Tố cáo.

Các tin đã đưa ngày: