Ông Nguyễn Văn Vịn ở thôn Bàng Mới, xã Tam Hồng: Tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Lê Thị Lại lấn chiếm đất đường ...

25/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Vịn ở thôn Bàng Mới, xã Tam Hồng: Tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Lê Thị Lại lấn chiếm đất đường để xây dựng công trình trái phép (trước cửa Nhà văn hóa thôn); không đồng ý một số nội dung tại Kết luận số 01/KL-CT ngày 3/4/2019 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng.

Trả lời

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Tố cáo.

Các tin đã đưa ngày: