Ông Phạm Văn Ba thôn Cốc Lâm, xã Bình Định: Nội dung 1: Tố cáo một số cán bộ xã Bình Định tự ý lập khống giấy tờ làm chứng cứ để Tòa án nhân dân tỉnh ...

16/08/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phạm Văn Ba thôn Cốc Lâm, xã Bình Định: Nội dung 1: Tố cáo một số cán bộ xã Bình Định tự ý lập khống giấy tờ làm chứng cứ để Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm căn cứ ban hành Bản án sơ thẩm số 14 ngày 06/9/2018 không đúng pháp luật; Nội dung 2: Không đồng ý Bản án sơ thẩm số 14 ngày 06/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bản án Phúc thẩm số 29 ngày 14/3/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;  Nội dung 3: Tố cáo ông Bùi Văn Hà tổ chức chặt phá cây cối trên diện tích đất của gia đình;

Trả lời:

Nội dung 1: Ban tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn (kèm theo chứng cứ) gửi Công an huyện Yên Lạc để giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung 2: Trường hợp ông Trần Văn Ba có chứng cứ cho rằng bản án phúc thẩm của Tòa án cấp cao tại Hà Nội là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì viết đơn gửi Tòa án tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo giải quyết theo đúng trình tự của Luật Tố cáo.

 

Các tin đã đưa ngày: