Ông Nguyễn Văn Dục ở thôn 1, xã Vĩnh Sơn: Đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

15/09/2021

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hội xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trong tháng 10/2021.