Bà Lương Thị Nhung, Vũ Thị Hoài cùng một số công dân ở thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh: Phản ánh việc Công ty FLC rào tôn, ép cọc bê tông trên diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh.

16/04/2021

Chi tiết phản ánh:

Bà Lương Thị Nhung, Vũ Thị Hoài cùng một số công dân ở thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh: Phản ánh việc Công ty FLC rào tôn, ép cọc bê tông trên diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh.

UBND tỉnh trả lời: - Chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch ƯBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

- Giao Sở Tư pháp tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền về pháp luật, đặc biệt là pháp luật về đất đai cho nhân dân trên địa bàn tỉnh (Trong đó: có nhân dân xã Vĩnh Thịnh) để nhân dân biết, chấp hành.

 

Các tin đã đưa ngày: