Bà Vũ Thị Hoài cùng một số công dân (khoảng 20 người) ở thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh: Tố cáo ông Trịnh Quốc Thi ở thôn An Lão dựng hàng rào tôn trái phép trên bờ ruộng của nhân dân thôn An Lão

18/03/2021

Chi tiết phản ánh:

Bà Vũ Thị Hoài cùng một số công dân (khoảng 20 người) ở thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh: Tố cáo ông Trịnh Quốc Thi ở thôn An Lão dựng hàng rào tôn trái phép trên bờ ruộng của nhân dân thôn An Lão; Tố cáo một số hộ đổ, ép cọc bê tông trên diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân thôn An Lão.

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường kiểm tra, dừng ngay các trường hợp có hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: