Ông Nguyễn Sỹ Toản ở thôn Bến Hội, xã Yên Lập: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng (hàng xóm) xây cổng lấn, chiếm diện tích đất ngõ đi (đất công)

18/01/2021

UBND tỉnh trả lời: Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo giải quyết, xử lý điểm vụ việc, xong trước ngày 20/02/2021.

Các tin đã đưa ngày: