Bà Trần Thị Đỗ và ông Bùi Văn Hùng (con trai bà Đỗ) ở khu 1, xã Đại Đồng: Kiến nghị tổ chức cưỡng chế, giải tỏa đối với hành vi vi phạm đổ đất trong phạm vi đất dành cho đường bộ Quốc lộ 2 của Doanh nghiệp tư nhân Tùng Vân

18/01/2021

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường xây dựng đề án để xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép trên đất hành lang đường Quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn huyện theo quy định của pháp luật; làm việc với Doanh nghiệp tư nhân Tùng Vân để giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh của công dân nêu trên.

 

Các tin đã đưa ngày: