Ông Hồ Văn Nhung cùng một số công dân ở thôn An Lão, xóm Giữa, xã Vĩnh Thịnh: Tố cáo sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng thuộc quỹ đất nông nghiệp 95% của các hộ dân

18/01/2021

Chi tiết phản ánh:

Ông Hồ Văn Nhung cùng một số công dân ở thôn An Lão, xóm Giữa, xã Vĩnh Thịnh:

Nội dung 1: Tố cáo sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng thuộc quỹ đất nông nghiệp 95% của các hộ dân;

Nội dung 2: Phản ánh việc lấn, chiếm hành lang đường giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh.

UBND tỉnh trả lời: Nội dung 1: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường kiểm tra, xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra nội dung phán ánh của công dân để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: