Ông Phùng Văn Đạc ở thôn Thượng Lạp, xã Tân Tiến: Đề nghị Công ty CP đầu tư thương mại & bất động sản Thăng Long trả lại hiện trạng đất và bồi thường thiệt hại trong thời gian không canh tác được

13/10/2020

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao UBND huyện Vĩnh Tường xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, xong trong tháng 11/2020.