Ông Nguyễn Sỹ Toản, thôn Bến Cả, xã Yên Lập: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng (hàng xóm) xây cổng lấn chiếm diện tích đất ngõ đi (đất công)

16/09/2020

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường khẩn trương chỉ đạo rà soát hồ sơ vụ việc để xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật (nếu lấn, chiếm đất công), xong trước ngày 30/10/2020. Báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh và thông báo lộ trình thực hiện cho ông Nguyễn Sỹ Toản biết.