Ông Nguyễn Mạnh Đức (thương binh 1/4) ở thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính: Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng...

20/07/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Đức (thương binh 1/4) ở thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính: Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh trả lời:

Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Đức thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở (đợt 1) đối với người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc. Do vậy, đề nghị ông Nguyễn Mạnh Đức chờ chính sách giải quyết chung tiếp theo của Chính phủ quy định.