Ông Vũ Văn Chiến ở Đội 8, thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang: Tố cáo một số sai phạm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của 263 hộ dân thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang

18/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Vũ Văn Chiến ở Đội 8, thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang: Tố cáo một số sai phạm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của 263 hộ dân thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang để thực hiện Dự án Cụm kinh tế - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường

Trả lời:

Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết hết thẩm quyền tại Kết luận số 559/KL-CT ngày 22/02/2008 về việc giải quyết đơn tố cáo của một số công dân thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang và thanh tra về việc thực hiện Dự án xây dựng Cụm kinh tế - xã hội ngã ba Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. Trường hợp ông Vũ Văn Chiến có căn cứ cho rằng Kết luận nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì có quyền làm đơn tố cáo tiếp (kèm theo tài liệu, chứng cứ) gửi Tổng Thanh tra Chính phủ để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh.