Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng đề xuất với Bộ GTVT và Chính phủ quan tâm mở rộng và nâng cấp tuyến đường QL.2

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Tuyến đường Quốc lộ 2 chạy qua huyện Vĩnh Tường rất hẹp, lưu lượng phương tiện cơ giới lưu thông ngày càng nhiều; mặt khác, các địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nằm trên tuyến Quốc lộ 2 có điều kiện phát triển kinh tế nhanh, lưu lượng hàng hóa lưu thông qua địa bàn rất lớn và đa dạng; tuyến đường này hiện nay gây khó khăn cho người dân địa phương hoạt động giao thương, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra.

Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng đề xuất với Bộ GTVT và Chính phủ quan tâm mở rộng và nâng cấp tuyến đường QL.2 để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của các địa phương trên địa bàn huyện và đảm bảo an toàn giao thông.

UBND tỉnh trả lời:

QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (Km38+600 - Km50+650) có quy mô đường cấp 3 đồng bằng với bề rộng nền đường Bn = 12m, mặt đường Bm = 11m. Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành sửa chữa, thảm lại mặt đường, chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông trên tuyến QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (thảm mặt đường, vạch sơn, biển báo, …) bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương giai đoạn 2016 - 2017, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn, êm thuận cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện thường xuyên lưu thông trên tuyến rất lớn, quy mô đường hiện nay không đáp ứng nhu cầu nên việc nâng cấp, mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì theo ý kiến, kiến nghị của Nhân dân huyện Vĩnh Tường là rất cần thiết. UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho nâng cấp, mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Ngày 28/02/2019, Bộ Giao thông Vận tải có Văn bản số 54/TB-BGTVT thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Kế hoạch đầu tư nghiên cứu, xem xét đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 7876/UBND-CN1 về việc phối hợp xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đầu tư dự án: Mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Ngày 11/10/2019, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 1919/QĐ-BGTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 2 tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có Dự án: Mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh