Bà Lê Thị Khảo ở thôn Vỡ, xã Nghĩa Hưng: Đề nghị giải quyết chế độ chất độc da cam cho ông Nghiêm Văn Tâm (chồng bà Khảo) là thương binh hạng 4/4 đã từ trần từ tháng 10/2014

12/12/2019

Trả lời:

Theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không thực hiện xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với trường hợp đã từ trần. Tiếp nhận ý kiến để chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để nghiên cứu kiến nghị Quốc hội sửa đổi chính sách pháp luật.