Bà Nguyễn Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Chuyên (con bà Phan Thị Thềm) ở thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng đề nghị: ...

12/12/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Chuyên (con bà Phan Thị Thềm) ở thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng: Đề nghị giao trả lại đất nông nghiệp cho các hộ dân (đất nông nghiệp các hộ chưa được chia theo Nghị định 64 do các hộ nợ sản phẩm...)

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo rà soát các hộ gia đình, cá nhân được thuê đất đã hết thời hạn để thanh lý hợp đồng tạo quỹ đất giải quyết cho các hộ dân theo quy định.