Ông Phùng Trọng Tiến ở thôn 3, xã Vĩnh Sơn: Nội dung 1: Đề nghị công khai xin lỗi do quá trình rà soát hộ nghèo của hộ ông Phùng Tấn Cường ...

18/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phùng Trọng Tiến ở thôn 3, xã Vĩnh Sơn: Nội dung 1: Đề nghị công khai xin lỗi do quá trình rà soát hộ nghèo của hộ ông Phùng Tấn Cường (con trai ông Tiến) và hộ bà Nguyễn Thị Yến không trung thực, thiếu khách quan, tự ý đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến năm 2018; Nội dung 2: Ngày 7/11/2019, rà soát hộ nghèo tại xã Vĩnh Sơn ông Phùng Tấn Cường (con trai ông Tiến) được phiếu B1-120 điểm, phiếu B2-10 thì con ông có được hộ nghèo hay hộ cận nghèo?

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo UBND xã Vĩnh Sơn chỉ đạo Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo thôn 3 công khai xin lỗi tại thôn 3 về những sai sót trong quá trình rà soát hộ nghèo.

Nội dung 2: UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở Lao động, Thương binh & Xã hội xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.