Bà: Nguyễn Thị Thể, Phùng Thị Hiệp, Phạm Thị Hèo, Phùng Thị Phẳng ở xã Vĩnh Sơn: Kiến nghị giải quyết việc không công khai tài chính ...

25/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà: Nguyễn Thị Thể, Phùng Thị Hiệp, Phạm Thị Hèo, Phùng Thị Phẳng ở xã Vĩnh Sơn: Kiến nghị giải quyết việc không công khai tài chính, bầu bán không hợp lệ và việc hành xử của nhà sư Thích Viên Thái trụ trì chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, đề nghị Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc chấn chỉnh ý thức chấp hành giáo luật và pháp luật của các sư chủ trì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Trong đó có chùa Già Du).

- UBND tỉnh giao Công an tỉnh nắm chắc tình hình an ninh văn hóa và có biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- UBND tỉnh chuyển đơn, giao UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân để tạo sự đoàn kết trong nhân dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương cơ sở và chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của công dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ ông Hạ Văn Cấp bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng chùa Già Du theo quy định.

- UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của ông Hạ Văn Cấp theo quy định.