Ông Phạm Văn Hào ở thôn Đình, xã Vân Xuân: Đề nghị xử lý, tổ chức cưỡng chế việc ông Nguyễn Văn Minh ở xã Vân Xuân, ...

25/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phạm Văn Hào ở thôn Đình, xã Vân Xuân: Đề nghị xử lý, tổ chức cưỡng chế việc ông Nguyễn Văn Minh ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường chiếm 39m2 đất thổ cư của gia đình ông Phạm Văn Hào và chiếm 52m2 đất công do UBND xã Vân Xuân quản lý.

Trả lời:

- Nội dung ông Phạm Văn Hào đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Vĩnh Tường. Chuyển đơn, giao UBND huyện Vĩnh Tường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục vận động, thuyết phục và bàn biện pháp giải quyết có lý, có tình, có tính thuyết phục nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Giao các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, UBND huyện Vĩnh Tường nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết, thời hạn giải quyết (Yêu cầu UBND huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm sao gửi toàn bộ hồ sơ, tài liệu của vụ việc gửi các các quan này nghiên cứu, xong trong ngày 14/10/2019). Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ họp nghe các đơn vị này báo cáo.