Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hường, thôn Xuôi, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường

11/10/2019

Bà Lê Thị Hường ở thôn Xuôi, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 5897/QĐ-KPHQ ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, không đồng ý với Quyết định số 6548/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường về việc giải quyết khiếu nại  của bà Lê Thị Hường (lần đầu), với lý do: Bà Hường cho rằng phần diện tích đất xây dựng công trình là thuộc quyền sử dụng của gia đình và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất với Nhà nước.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, sau khi xem xét Văn bản số 1007/STNMT-TTr ngày 02/5/2019 và số 1779/ STNMT-TTr ngày 15/7/2019 của Sở Tài nguyên & Môi Trường về việc đề xuất xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hường; Văn bản số 493/TTr-NV2 ngày 29/8/2019 của Thanh tra tỉnh, ngày 09/10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hường.

Chi tiết xem tại đây./.

Các tin đã đưa ngày: