Ông Phùng Văn Bình cùng một số công dân ở thôn Xuân Chiểu, xã Vĩnh Ninh: Tố cáo ông Phùng Thế Lương – Nguyên Trưởng thôn Xuân Chiểu cùng một số cán bộ thôn ...

03/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phùng Văn Bình cùng một số công dân ở thôn Xuân Chiểu, xã Vĩnh Ninh: Tố cáo ông Phùng Thế Lương – Nguyên Trưởng thôn Xuân Chiểu cùng một số cán bộ thôn lợi dụng chức vụ, làm trái quy định của pháp luật trong việc giao thầu đất sản xuất nông nghiệp; tự ý giao đất thổ cư trái thẩm quyền và sử dụng tiền thu được từ hành vi trên một cách tùy tiện, làm thất thoát tiền do thôn quản lý.

Trả lời:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã có: Thông báo số 275/TB-CQĐT ngày 01/02/2019 về kết quả điều tra kiến nghị khởi tố liên quan đến sai phạm của Lãnh đạo thôn Xuân Chiểu trong thu chi tài chính, quản lý đất đai tại thôn Xuân Chiểu, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường Năm 2003 và Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25 ngày 31/01/2019. Trường hợp công dân có chứng cứ, tài liệu mới thì cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Vĩnh Tường nghiên cứu, giải quyết theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, UBND huyện Vĩnh Tường theo chức năng chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Tường điều tra, xem xét, xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, khổng để oan sai đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường có văn bản thông báo cho công dân về thời hạn điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật để công dân biết, xong trước ngày 20/3/2019.