Ông Trần Doãn Bộ cùng một số công dân ở xã Phú Đa: Khiếu nại Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND huyện Vĩnh Tường ...

03/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Trần Doãn Bộ cùng một số công dân ở xã Phú Đa: Khiếu nại Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thu hồi đất nông nghiệp và giao cho nhân dân làm nhà ở tại khu vực Ao Sen, Cửa Ngòi Gốc Gạo, Đồng Roi; bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định. Không đồng ý Kết luận số 1335/KL-UBND ngày 10/8/2016 của UBND huyện Vĩnh Tường.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho các công dân hiểu và chấp hành; kiểm tra rà soát lại toàn bộ quá trình thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giao đất để xem xét, giải quyết trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: