Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết làm đường gom bổ sung cho các huyện có tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào cai

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Tuyến đường gom dân sinh cho nhân dân đi sản xuất  từ km 44 đến km 45 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 10 năm nay nhân dân không có đường đi vào canh tác do vậy hiện nay số diện tích hơn 10 ha của nhân dân Đức Bác đang bị nhân dân xã Đồng Thịnh chiếm dụng trồng bạch đàn. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết;

- Xã Hoàng Đan là địa phương có Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đi qua, trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Từ nhiều năm nay nhân dân và lãnh đạo địa phương đã có nhiều văn bản kiến nghị đến các cấp chính quyền cũng như trực tiếp có ý kiến với đoàn đại biểu quốc hội, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ GTVT và VEC về việc:

- Hiện xã Hoàng Đan còn 08 hộ có diện tích đã bị thu hồi do dự án Cao tốc Nội bài-Lào cai nhưng thực tế hiện nay số diện tích còn lại của mỗi hộ còn trên 50m2/ hộ, hiện nay diện tích còn rất manh mún, nhỏ lẻ, khó khăn trong việc canh tác, như đường đi, lối lại, hệ thống kênh, mương tưới tiêu không có. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thu hồi hết số diện tích còn lại của các hộ.

- Do thiết kế không phù hợp với thực tế, hiện nay đường Cao tốc Nội bài-Lào cai có 02 cầu chui đi qua xã Hoàng Đan để cho người dân đi lại và sản xuất, tuy nhiên mặt bằng của cầu chui thấp hơn mặt bằng đường đi, do vậy mặt bằng của cầu chui thường xuyên bị đọng nước nhân dân đi lại phải lội qua, rất khó khăn và vất vả đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục nâng cao mặt đường tránh đọng nước để nhân dân đi lại thuận lợi phục vụ cho phát triển dân sinh, kinh tế. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh trả lời:     

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tích cực phối hợp và tổ chức nhiều hội nghị, kiểm tra thực tế cùng UBND các huyện, thành phố có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua và Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xác định các tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục do việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây ra. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình khảo sát, thiết kế chưa đúng và thiếu so với thực tế, đồng thời trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến tài sản, đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân do vậy trách nhiệm khắc phục các tồn tại thuộc về chủ đầu tư dự án (VEC).

UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải, VEC giải quyết dứt điểm các tồn tại do việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Văn bản số 1047/UBND-CN2 ngày 17/3/2015, số 4743/UBND-CN2 ngày 03/8/2015, số 4660/UBND-CN2 ngày 13/7/2016, số 7662/UBND-CN2 ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh, số 2012/UBND-CN2 ngày 27/3/2018). Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo VEC cơ bản đã sửa chữa, khắc phục xong các tồn tại. Tuy nhiên, hiện nay còn một số nội dung liên quan đến bổ sung đường gom, đường dân sinh, công trình thủy lợi và thu hồi diện tích … theo ý kiến, kiến nghị của Nhân dân nói trên là VEC chưa thực hiện.  

 - Về việc bổ sung tuyến đường gom dân sinh tại xã Đức Bác

Ngày 09/5/2018, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND huyện Sông Lô, VEC, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) kiểm tra thực tế hiện trường; Các bên thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung đường gom từ Km44+400 đến Km45+00 để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại canh tác. VEC đã có Văn bản số 1347/VEC-QLTC ngày 18/5/2018 báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục có Văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo VEC khẩn trương thực hiện bổ sung tuyến đường gom dân sinh từ Km44 - Km45 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Đức Bác như đã thống nhất với địa phương; đồng thời UBND tỉnh giao UBND huyện Sông Lô kiểm tra, giải quyết tình trạng một số hộ dân xã Đồng Thịnh chiếm dụng diện tích đất (10ha) của các hộ dân xã Đức Bác để trồng bạch đàn.

Yêu cầu UBND huyện Sông Lô báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong quý I/2020.

- Về việc nâng cao độ lòng cống chui dân sinh tại xã Hoàng Đan

Tại Văn bản số 1347/VEC-QLTC ngày 18/5/2018, VEC báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với chính quyền địa phương về việc nâng cao độ lòng cống bằng cách đổ thêm một lớp bêtông xi măng tại các vị trí lòng cống thấp, bị đọng nước và đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt kinh phí cho kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên năm 2018 làm cơ sở sửa chữa, khắc phục.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục có Văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo VEC khẩn trương thực hiện nội dung này.

- Về việc thu hồi diện tích nhỏ lẻ, ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng của 08 hộ tại xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương (diện tích còn lại lớn hơn 50m2).

Theo quy định, việc thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện); Kinh phí bồi thường do chủ đầu tư dự án chi trả và được tính vào tổng mức đầu tư của dự án. Tuy nhiên, hiện nay tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán; Hiệp định vay vốn giữa VEC và Ngân hàng phát triển châu á (ADB) cũng đã kết thúc (kết thúc vào ngày 31/12/2017) nên đến thời điểm này Bộ Giao thông Vận tải, VEC sẽ không đồng ý cấp kinh phí để thực hiện.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Dương kiểm tra, đề xuất sự cần thiết phải thu hồi đất và nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ thu hồi các diện tích nhỏ lẻ, ngoài chỉ giới bồi thường giải phóng mặt bằng nói trên.

Yêu cầu UBND huyện Tam Dương báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong quý I/2020.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: