Ông Đào Tiến Thìn, Hà Văn Tình (đại diện một số công dân) ở thôn Tân Tiến và thôn Hùng Mạnh, xã Bạch Lưu: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã mua của UBND xã bán đấu giá từ năm 2004 và 2005

15/04/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sông Lô phối hợp với UBND huyện Sông Lô xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả với UBND tỉnh xong trước ngày 30/5/2019.