Ông Nguyễn Văn Đông thôn Hoành Sơn, xã Lãng Công: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với hộ ông Nguyễn Văn La

15/03/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.