Bà Phan Thị Phượng ở thôn Yên Mỹ, xã Tứ Yên: Đề nghị bồi thường, hỗ trợ bổ sung 76 m2 đất nông nghiệp còn thiếu khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình thực hiện Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

17/11/2020

UBND tỉnh trả lời:

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sông Lô nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7665/UBND-TD6 ngày 08/10/2020.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 01/9/2020, báo cáo đề xuất cụ thể với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: