Bà Phan Thị Phượng, thôn Yên Mỹ, xã Tứ Yên: Đề nghị bồi thường, hỗ trợ bổ sung 76 m2 đất nông nghiệp còn thiếu khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình thực hiện dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

16/09/2020
UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 01/9/2020 (kể cả các trường hợp như hộ bà Phan Thị Phượng), báo cáo đề xuất cụ thế với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: