Ông Triệu Đức Ứng ở thôn Lũng Gì, xã Nhạo Sơn: Không đồng ý việc giao đất dịch vụ tại xứ đồng Vườn Cũ, xã Nhạo Sơn, đề nghị giao đất dịch vụ tại vị trí khác để thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán...

20/07/2020

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô xem xét, giải quyết đảm bảo, theo tính chất đất dịch vụ.

Các tin đã đưa ngày: