Ông Phạm Văn Minh ở thôn Minh Khai, xã Yên Thạch: Đề nghị giải quyêt cho nhân dân sử dụng nghĩa trang Thông Bách của hai thôn Minh Khai và Thống Nhất để chôn cất; thanh tra, kiểm tra việc giao đất giãn dân...

20/07/2020

Chi tiết phản ánh: Ông Phạm Văn Minh ở thôn Minh Khai, xã Yên Thạch đề nghị:  

Nội dung 1: Đề nghị giải quyết cho nhân dân sử dụng nghĩa trang Thông Bách của hai thôn Minh Khai và Thống Nhất để chôn cất;

Nội dung 2: Đề nghị thanh tra, kiểm tra việc giao đất giãn dân năm 2005,2006 của UBND xã Yên Thạch do có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

Nội dung 3: Phản ánh việc thôn Minh Khai không được đầu tư bê tông hóa đường nội đồng và đường ngõ, xóm trong khi các thôn khác của xã đã được đầu tư; đề nghị kiểm tra các tuyến đường bê tông đã làm;

 Nội dung 4: Đề nghị trả kinh phí hoạt động thường xuyên cho thôn Minh Khai năm 2017, 2018;

Nội dung 5: Kiến nghị thanh tra dự án xây dựng hệ thống kênh mương;

Nội dung 6: Kiểm tra làm rõ việc UBND xã Yên Lạch thu lại 600.000 đồng trên một nhà văn hóa từ kinh phí UBND tỉnh cấp để sửa chữa nhà văn hóa các thôn.

UBND tỉnh trả lời:

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sông Lô làm việc với công dân cụ thể từng nội dung để tập trung xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định. Báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 10/9/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: