Ông Phạm Văn Minh ở thôn Minh Khai, xã Yên Thạch: Đề nghị giải quyết cho nhân dân sử dụng nghĩa trang Thông Bách của hai thôn Minh Khai và Thống Nhất để chôn cất; Đề nghị thanh tra, kiểm tra việc giao đất giãn dân năm 2005, 2006 của UBND xã Yên Thạch

18/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Phạm Văn Minh ở thôn Minh Khai, xã Yên Thạch: Nội dung 1: Đề nghị giải quyết cho nhân dân sử dụng nghĩa trang Thông Bách của hai thôn Minh Khai và Thống Nhất để chôn cất; Nội dung 2: Đề nghị thanh tra, kiểm tra việc giao đất giãn dân năm 2005, 2006 của UBND xã Yên Thạch do có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Nội dung 3: Phản ánh việc thôn Minh Khai không được đầu tư bê tông hóa đường nội đồng và đường ngõ, xóm trong khi các thôn khác của xã đã được đầu tư; đề nghị kiểm tra các tuyến đường bê tông đã làm; Nội dung 4: Đề nghị trả kinh phí hoạt động thường xuyên cho thôn Minh Khai năm 2017, 2018; Nội dung 5: Kiến nghị thanh tra dự án xây dựng hệ thống kênh mương. Nội dung 6: Kiểm tra làm rõ việc UBND xã Yên Thạch thu lại 600.000 đồng trên một nhà văn hóa từ kinh phí UBND tỉnh cấp để sửa chữa nhà văn hóa các thôn.

Trả lời: UBND tỉnh Giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô chỉ đạo giải quyết và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm các nội dung của công dân, xong trước ngày 10/7/2020.