Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến đối với văn bản số 1561/UBND-TNMT của UBND huyện Sông Lô về việc xin hỗ trợ đặc thù cho các hộ dân bị sạt lở đất tại xã Đôn Nhân

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2017 theo đề nghị của UBND huyện Sông Lô, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở tại xã Đôn Nhân của 206 hộ = 5.800m2 thuộc 3 thôn Đôn Mục, Dân Chủ, Trung Kiên ở khu vực lải soi xã Đôn Nhân. Tuy nhiên, đến ngày 11/10/2019 UBND huyện đã có văn bản số 1561/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh nhưng vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến.

UBND tỉnh trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4973/UBND-NN3 ngày 04/7/2019 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, giải quyết nội dung đề nghị của UBND huyện Sông Lô tại Văn bản số 978/UBND-TNMT ngày 18/6/2019 (nội dung bổ sung phần diện tích 5.831,2m² của 206 hộ dân bị sạt lở tại xã Đôn Nhân để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án kè chống sạt lở tại xã Đôn Nhân), Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1257/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 29/7/2019 về việc bổ sung diện tích để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Kè chống sạt lở tại xã Đôn Nhân gửi UBND huyện Sông Lô, nội dung cụ thể như sau:

- Việc UBND huyện Sông Lô đề nghị bổ sung diện tích 5.831m², của 206 hộ dân bị sạt lở tại xã Đôn Nhân vào dự án Kè chống sạt lở bờ Tả sông Lô, đoạn từ K9+100-K9+950 xã Đôn Nhân để thực hiện thủ tục thu hồi đất bổ sung và bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân là chưa đảm bảo cơ sở theo quy định.

- Đề nghị UBND huyện Sông Lô đánh giá kỹ nguyên nhân sạt lở để làm cơ sở pháp lý đề xuất UBND tỉnh. Trường hợp nguyên nhân sạt lở là do thiên tai, đề nghị UBND huyện Sông Lô căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 10, Luật Ngân sách nhà nước báo cáo UBND tỉnh theo hướng: Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Sông Lô từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ đặc thù cho các hộ dân (206 hộ, diện tích 5.831,2m²) bị sạt lở đất tại xã Đôn Nhân.

UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị xin ý kiến của các sở: Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên & MT; Lãnh đạo và các phòng chuyên môn của huyện; Đảng ủy - UBND xã Đôn Nhân và các Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn: Dân Chủ, Đôn Mục, Trung Kiên, xã Đôn Nhân. Tại hội nghị các thành phần tham gia thống nhất nguyên nhân sạt lở đất tại xã Đôn Nhân là do thiên tai như: Đây là khu vực bờ sông có kết cấu là nền đất yếu bở rời, bề mặt tầng phủ đất mỏng bên dưới chủ yếu là lớp đất cát dễ sạt lở khi có biến động của dòng chảy, do quá trình xả nước hồ thủy điện cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; do hạ thấp mực nước trong nhiều năm kể từ khi công trình thủy điện Na Hang trên sông Gâm, tỉnh Tuyên Quang đi vào hoạt động làm cho mực nước sông Lô luôn ở mức thấp hơn so với trước đây dẫn đến tình trạng kết cấu đất ven bờ khô kiệt, bở rời khi có biến động dòng nước lên cao gây ra hiện tượng sạt lở đất, mặt khác dòng chủ lưu có hướng xuyên vào khu vực sạt lở đất gây ra biến động của dòng chảy.

UBND huyện Sông Lô đã có Văn bản số 1561/UBND-TNMT ngày 11/10/2019 về việc xin hỗ trợ đặc thù cho các hộ dân bị sạt lở đất tại xã Đôn Nhân. Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh có văn bản số 9138/UBND-NN3 ngày 14/11/2019, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải quyết theo đề nghị của UBND huyện Sông Lô; báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh