Bà Hoàng Thị Chinh ở thôn An Bình, xã Ngọc Thanh: Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Lý Văn Lâm (vợ là bà Hoàng Thị Chinh) với 06 hộ dân thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh

18/05/2020

UBND tỉnh trả lời: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phúc Phúc Yên khẩn trương giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số số 7516/UBND- TD2 ngày 24/9/2019.