Ông Hoàng Văn Tiến cùng 13 công dân ở tổ Xuân Mai 1,2,3, phường Phúc Thắng: Khiếu nại việc UBND phường Phúc Thắng thu tiền sử dụng đất ở của 14 hộ từ năm 2003 nhưng đến nay chưa giao đất ở

18/05/2020

Chi tiết phản ánh: Ông Hoàng Văn Tiến cùng 13 công dân ở tổ Xuân Mai 1,2,3, phường Phúc Thắng: Khiếu nại việc UBND phường Phúc Thắng thu tiền sử dụng đất ở của 14 hộ từ năm 2003 nhưng đến nay chưa giao đất ở. Yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết giao đất ở cho 14 hộ theo quy định.

UBND tỉnh trả lời: Giao Chủ tịch UBND thành phố Phúc Phúc Yên chỉ đạo khẩn trương giải quyết theo quy định (công khai, minh bạch các trường hợp đủ điều kiện; không đủ điều kiện). Trong quá trình giải quyết nếu có khó khăn vướng mắc thì chủ động xin ý kiến tư vấn, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan.

 Đề nghị 14 công dân chủ động liên hệ, phối hợp  với  UBND thành phố Phúc Yên để được xem xét, giải quyết theo quy định, không khiếu nại vượt cấp.