Đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Đầm Diệu

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Dự án Khu đô thị Đầm Diệu đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều năm nay nhưng chưa triển khai. Hiện khu vực này đang có nguy cơ lấn chiếm ô nhiễm môi trường. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

UBND tỉnh trả lời:

Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đầm Diệu, thị xã Phúc Yên tại Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 với quy mô 61,1ha; diện tích trên đã được lập QHCT tỉ lệ 1/500 bằng 02 đồ án gồm:  Đồ án QHCT 1/500 Khu đô thị Đầm Diệu quy mô 33,768ha  do Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc triển khai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số  3814/QĐ-UBND ngày 22/11/2016; Đồ án QHCT 1/500 mặt nước Đầm Diệu và cây xanh quanh phạm vi QHCT khu đô thị mới Đầm Diệu với quy mô 30,49ha do UBND thị xã Phúc Yên thực hiện được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 22/11/2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện do dự án nằm trong 02 đồ án QHCT 1/500 và phạm vi ranh giới quy hoạch có nhiều biến động, gây khó khăn cho việc lập dự án ĐTXD. Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 8929/UBND-CN4 chấp thuận điều chỉnh mốc giới địa điểm lập dự án ĐTXD Khu đô thị mới Đầm Diệu. Trên cơ sở địa điểm được UBND tỉnh chấp thuận, Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc lập nhiệm vụ điều chỉnh QHCT 1/500 Khu đô thị Đầm Diệu để điều chỉnh lại phạm vi ranh giới và gộp nội dung 02 đồ án QHCT 1/500 nêu trên. Đến nay, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 11/4/2019. Sở Xây dựng đang đôn đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc triển khai hoàn chỉnh hồ sơ đồ án QHCT 1/500 trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai dự án theo kế hoạch.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: