Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, ...

21/01/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39, diện tích 449,0m2 đất theo quy định của pháp luật; Nội dung 2: Tố cáo ông Trương Quang Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Thường trực xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Nguyễn Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2005 - 2010 lợi dụng chức vụ, quyền hạn hợp thức đất ở trái pháp luật, không đồng ý việc giải quyết, xử lý kỷ luật của UBKT thành phố Phúc Yên; Nội dung 3: Tố cáo Chi Cục thi hành án thành phố Phúc Yên cưỡng chế nhà, đất đối với
bà Lê Thị Phi (mẹ ông Huân) và những người có quyền lợi liên quan trái pháp luật; Nội dung 4: Đình chỉ hoạt động của Văn phòng công chứng ATK có trụ sở tại thành phố Phúc Yên do vi phạm pháp luật.

Trả lời:

Nội dung 1: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sớm xem xét, giải quyết đơn khởi kiện của ông Nguyễn Viết Hiểu khu 3, phường Tiền Châu về đề nghị tuyên hủy Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên để cơ quan Nhà nước có căn cứ tổ chức thực hiện các nội dung tiếp theo.

Nội dung 2: Đề nghị Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: Giao Cục Thi hành án tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 10/02/2020.

Nội dung 4: Giao Sở Tư pháp xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 10/2/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: