Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39, diện tích 449,0m2 đất theo quy định của pháp luật..

18/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39, diện tích 449,0m2 đất theo quy định của pháp luật; Nội dung 2: Công khai quyết định thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) về việc thu hồi và cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Tiến Hiếu và bà Lê Thị Phi địa chỉ thửa đất tại phường Hùng Vương; Nội dung 3: Tố cáo ông Trương Quang Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Thường trực xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Nguyễn Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2005 - 2010 lợi dụng chức vụ, quyền hạn hợp thức đất ở trái pháp luật,...không đồng ý việc giải quyết, xử lý kỷ luật của UBKT thành phố Phúc Yên; Nội dung 4: Tố cáo Chi Cục thi hành án thành phố Phúc Yên cưỡng chế nhà, đất đối với bà Lê Thị Phi (mẹ ông Huân) và những người có quyền lợi liên quan trái pháp luật.

Trả lời:

Nội dung 1: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sớm xem xét, giải quyết đơn khởi kiện của ông Nguyễn Viết Hiểu khu 3, phường Tiền Châu về đề nghị tuyên hủy Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên.

Nội dung 2: Giao UBND thành phố Phúc Yên thực hiện công khai quyết định theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: Chuyển đơn đến Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung 4: Giao Cục Thi hành án tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: