Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 ...

25/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39, diện tích 449,0m2 đất theo quy định của pháp luật; Nội dung 2: Đề nghị thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) về việc thu hồi và cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Tiến Hiếu và bà Lê Thị Phi địa chỉ thửa đất: Phường Hùng Vương; Nội dung 3: Tố cáo ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên).

Trả lời:

Nội dung 1: Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Nguyễn Viết Hiểu khu 3, phường Tiền Châu về đề nghị tuyên hủy  Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên. Đề nghị ông Nguyễn Tiến Huân chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung 2: UBND tỉnh giao UBND thành phố Phúc Yên giải quyết theo thẩm quyền, xong trong ngày 11/10/2019.

Nội dung 3: UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh xác minh nội dung tố cáo của ông Nguyễn Tiến Huân có đủ điều kiện thụ lý giải quyết hay không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh (nếu đủ điều kiện thụ lý thì dự thảo Quyết định thụ lý và giao nhiệm vụ, Thông báo thụ lý giải quyết; nếu không đủ điều kiện thụ lý thì dự thảo Thông báo không thụ lý giải quyết) theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: