Nhân dân 2 xã Tân Lập và Yên Thạch thuộc huyện Sông Lô đề nghị tỉnh giải quyết ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải ứ đọng, nước và chất thải bãi rác chảy tràn xuống ruộng

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Xã Tân Lập có ý kiến: Đã nhiều năm, cử tri và nhân dân của 2 xã Tân Lập và xã Yên Thạch đã có nhiều lần kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh cũng như đại biểu Quốc hội về mối nguy hại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ bãi rác thải của huyện Lập Thạch đặc biệt là mùi hôi thối đã làm gây ô nhiễm trầm trọng tới không khí và ít nhiều làm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước ngầm trên địa bàn khu dân cư và các xã gần khu vực này. Cụ thể là khu phố Phú Lâm, Thống nhất thuộc địa bàn thị trấn Lập Thạch và hai xã Tân Lập, Yên Thạch thuộc huyện Sông Lô. Toàn bộ diện tích ruộng canh tác 1,6 ha gần bãi rác của thôn Đồng Xinh đã bỏ hoang vì người dân không giám xuống ruộng cày, bừa canh tác do rác thải ứ đọng, nước và chất thải bãi rác chảy tràn xuống ruộng.

Nhân dân đề nghị Tỉnh Uỷ, UBND chỉ đạo kiểm tra thực tế và xử lý ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải này.

UBND tỉnh trả lời:

Qua xác minh, bãi rác thải của huyện Lập Thạch (theo phản ánh ở trên) là bãi rác nằm cạnh Bệnh viện Đa khoa huyện Lập Thạch (địa điểm giáp ranh giữa Thị trấn lập Thạch và xã Tân Lập thuộc huyện Sông Lô). Theo báo cáo của UBND huyện Lập thạch, do nhiều năm chưa triển khai được nhà máy xử lý rác thải nên tạm thời bãi rác này vẫn đang hoạt động, rác thải sau khi thu gom được xử lý tại bãi rác. Phương pháp xử lý chôn lấp chưa đảm bảo vệ môi trường.

Đến nay, UBND huyện Lập Thạch đã lựa chọn được địa điểm xây dựng xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung tại xã Xuân Hoà, huyện Lập Thạch (đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương và địa điểm tại VB số 2801-CV/TU ngày 28/8/2019) và hiện đang thực hiện các trình tự thủ tục để sớm triển khai được nhà máy xử lý tập trung, giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện nói chung và bãi rác khu vực cạnh Bệnh viện Đa khoa Lập Thạch nói riêng. Để giải quyết ô nhiễm môi trường tại bãi rác này, trước mắt, UBND tỉnh giao UBND huyện chỉ đạo thị trấn Lập Thạch giám sát các hoạt động xử lý rác thải tại bãi rác này, tăng cường phun chế phẩm, hóa chất khử mùi, diệt côn trung để đảm bảo vệ sinh môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyễn và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện Lập Thạch tiếp tục theo dõi, giám sát và đôn đốc các đơn vị liên quan tăng cường vệ sinh môi trường tại bãi rác này.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: