Đề nghị tỉnh xem xét, nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường được trong lành

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Hiện nay các bãi rác trên địa bàn các xã đang bị quá tải, kinh phí hạn hẹp không đủ để xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh xem xét, nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường được trong lành.

UBND tỉnh trả lời:

Việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung theo hướng xử lý cho các cụm huyện, thành phố gặp rất nhiều khó khăn do nhân dân ở địa phương quy hoạch các nhà máy không đồng tình ủng hộ về địa điểm.

Để từng bước giải quyết khó khăn nêu trên, Tỉnh ủy đã có Văn bản số 1754-CV/TU ngày 04/4/2018, Ban cán sự đảng UBND tỉnh có Văn bản số 358-CV/BCSĐ ngày 23/9/2019; UBND tỉnh có các Văn bản: Thông báo số 185/TB-UBND ngày 16/8/2019, Văn bản số 6665/UBND-NN4 ngày 27/8/2019 chỉ đạo các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát địa điểm để đề xuất điều chỉnh lại quy hoạch quản lý chất thải rắn theo hướng mỗi địa phương đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác thải tập trung. Đến nay, Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương triển khai địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố còn lại cũng đang tích cực phối hợp với các sở, ngành rà soát địa điểm để đề xuất với UBND tỉnh.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: