Ông Tạ Duy Tạo ở thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích: Đề nghị cưỡng chế, giao tài sản cho gia đình theo Quyết định số 13/QĐ-CCTHA ngày 12/9/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch

15/04/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Cục thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: