Ông Khổng Văn Đường, Nguyễn Văn Thắng, Khổng Văn Bể, Khổng Văn Kiểm ở thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án Đường nội thị thị trấn Lập Thạch...

15/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Khổng Văn Đường, Nguyễn Văn Thắng, Khổng Văn Bể, Khổng Văn Kiểm ở thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án Đường nội thị thị trấn Lập Thạch (đoạn từ ĐT .306 đi ĐT.305) và đề nghị trả lại tiền bồi thường đất ở để có đủ diện tích đất ở chuyển nhượng cho người khác.

Trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch làm việc trực tiếp với công dân để xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.