Ông Trần Văn Đăng cùng một số công dân ở khu 18, Tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Hoa Sơn phản ánh việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần gạch Á Mỹ

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Trần Văn Đăng cùng một số công dân (13 người) ở khu 18, Tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Hoa Sơn: Phản ánh việc sản xuất gạch của Công ty Cổ phần gạch Á Mỹ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sản xuất của nhân dân; Đề nghị xem xét giải quyết bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và đầu tư hạ tầng khu đất tái định cư.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch khẩn trương chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư xong trước ngày 30/4/2020, tạo quỹ đất để giao tái định cư cho các hộ dân ra vị trí mới để không bị ảnh hưởng ô nhiễm trường.